İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLECEK YETKİLENDİRME İŞLEMİ

psikoteknik-merkezi-yetkilendirme
  • Psikoteknik değerlendirme merkezi açmak isteyen kişi belirtilen belgelerle il sağlık müdürlüğüne açmak istediğine dair dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.
  • Merkezde görev alacak psikoloğun unvanının belli olduğu diplomasının tasdikli örneği
  • Merkezin onaylı krokisi
  • Merkezde Psikoteknik değerlendirme için kullanılacak ve bu cetvelde genel esas ve usullerin belirtilen trafik alanında geliştirilmiş bilgisayar destekli testlerin Türkiye normlarına uygun düzenlendiğini belirten belge
  • Psikoloğun testleri uygulayabileceğine dair eğitimini aldığı ALG sertifikası
  • Başvuru için bütün koşulları tamamlamış ve açılmak istenen merkez İl sağlık müdürlüğü tarafından kuruma yönlendirile komisyon tarafından kontrol edilmekte ve uygun bulunursa açılmaktadır ve Psikoteknik değerlendirme merkezine çalışması uygundur, psikoloğa ise yetki belgesi verilmektedir.
0/5 (0 Reviews)