PSİKOTEKNİK MERKEZLERİNDE VE PSİKİYATRİ MUAYENESİNDE SÜRÜCÜLERDE ARANILACAK ŞARTLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

psikoteknik-degerlendirme-merkezleri

Amaç

Psikoteknik değerlendirmenin amacı sürücülerin sahip olduğu güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerini ölçmektir.

Tanım ve Kapsam

Psikoteknik değerlendirme, zihinsel ve psikomotor süreçlerinin 11 farklı kolektif test ile ölçümlenmesidir.

Psikoteknik Değerlendirme Yapmaya Yetkili Kuruluş ve Kişiler

Cetvelde belirtilen usullere, esaslara ve yapıya uygun şekilde resmi ve özel kuruluşlar bünyesinde oluşturulan il sağlık müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş psikologlarla birlikte yapılmaktadır.

Psikoteknik değerlendirme merkezinin taşıması gereken özellikler

  • Psikoteknik test cihazına sahip olmak
  • Bu hizmeti verebilmek için uygun çalışma mekanına sahip olunması
  • İl sağlık bakanlığının yetkilendirmiş olduğu psikolog
  • Genel çalışma mekanlarından ayrı olarak Psikoteknik değerlendirme uygulanabilecek odanın ışık, ses, ısı, duvarları açık renk boyalı, dikkati dağıtacak bir nesne olmaması gibi özelliklerin barındırılması, kameraların açısının usule uygun yerleştirildiği oda gerekmektedir.
0/5 (0 Reviews)