2024 Psikoteknik Belgesi Testleri

Psikoteknik Belgesi Testleri

Psikoteknik belgesi testleri, toplamda 12 farklı testten oluşmaktadır. Bu testler, sürücülerin algı, refleks ve muhakeme gibi sürücülük yeteneklerini psikolojik açıdan değerlendirmeyi amaçlar. balacak sürücülerin bu testlerden başarılı olmaları beklenir. Başarılı olma durumları, belirli norm değerlerine göre belirlenir. Bu testler, sürücülerin trafikteki davranışlarını etkileyen önemli yetenekleri ölçer ve sürücülerin güvenli bir şekilde araç kullanmalarını sağlamak için önemli bir araçtır.

Psikoteknik Belgesi Testleri

Psikoteknik Belgesi Testleri
Psikoteknik Belgesi Testleri

1. SÜREKLİ DİKKAT TESTİ

 • Psikoteknik belgesi testleri içerisindeki ilk test “Sürekli Dikkat Testi”dir. Bu test, sürücülerin belirli bir görev üzerinde ara vermeden odaklanma yeteneklerini ölçer. Adaylar, ekranın üst tarafında yer alan bir şeklin birebir aynısını aşağıdaki şekiller arasından seçerek bulmaya çalışırlar. Sürekli Dikkat testinin amacı, sürücülerin belli bir görev üzerinde ne kadar süre odak noktalarını koruyabildiklerini incelemektir.
 • Bu test, sürücülerin dikkat dağınıklığını ve odaklanma sürelerini değerlendirerek sürücülük yeteneklerini belirlemeye yardımcı olur. Sürekli Dikkat testinin süresi genellikle 2 dakika 30 saniye olarak belirlenmiştir. Testin norm değeri (değerlendirme kriteri puanı), yaşa bağlı olarak değişse de genellikle 70-80 puan arasında olmaktadır.
 • Bu puanlar, sürücülerin testte gösterdikleri performansı değerlendirmek için kullanılır. Sürekli Dikkat testinin gerçek hayattaki önemi göz önüne alındığında, 2021 TÜİK verilerine göre kazaların %87.1’inin sürücü kaynaklı hatalardan kaynaklandığı görülmektedir.
 • Dikkat odaklanma süresinin artmasıyla birlikte kaza riskinin azaldığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle, sürücülerin dikkat odaklanma yeteneklerini geliştirmek ve sürüş sırasında daha dikkatli olmalarını sağlamak, trafik kazalarını azaltmada önemli bir rol oynar.

2. MUHAKEME TESTİ

 • Psikoteknik Belgesi testleri içinde ikinci sırada yer alan test “Muhakeme Testi”dir. Bu test, sürücülerin belirli bir görev üzerinde ara vermeden odaklanma yeteneklerini ölçer. Adaylar, ekranın üst tarafında yer alan bir şeklin birebir aynısını aşağıdaki şekiller arasından seçerek bulmaya çalışırlar.
 • Muhakeme testinin amacı, sürücülerin belli bir görev üzerinde ne kadar süre odak noktalarını koruyabildiklerini incelemektir. Bu test, sürücülerin muhakeme yeteneklerini ve hızlarını değerlendirerek sürücülük yeteneklerini belirlemeye yardımcı olur.
 • Muhakeme Testi’nin süresi genellikle 2 dakika 30 saniye olarak belirlenmiştir. Testin norm değeri (değerlendirme kriteri puanı), yaşa bağlı olarak değişse de genellikle 70-80 puan arasındadır. Bu puanlar, sürücülerin testte gösterdikleri performansı değerlendirmek için kullanılır.
 • Muhakeme testinin gerçek hayattaki önemi göz önüne alındığında, 2021 TÜİK verilerine göre kazaların %87.1’inin sürücü kaynaklı hatalardan kaynaklandığı görülmektedir.
 • Muhakeme yeteneğinin artmasıyla birlikte kaza riskinin azaldığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle, sürücülerin muhakeme yeteneklerini geliştirmek ve sürüş sırasında daha dikkatli kararlar almalarını sağlamak, trafik kazalarını azaltmada önemli bir rol oynar.
Psikoteknik Belgesi Testleri
Psikoteknik Belgesi Testleri

3. KOORDİNASYON TESTİ

 • Psikoteknik Belgesi testleri arasında üçüncü sırada yer alan “Koordinasyon Testi”, sürücülerin iskelet kaslarıyla merkezi sinir sistemi arasındaki uyumu değerlendirir.
 • Bu test, sürücülerin belirli bir görev üzerindeyken iskelet sistemiyle sinir sisteminin uyum içinde çalışıp çalışmadığını ölçmek için uygulanır. Test esnasında adaylara, simülasyon şeklinde düzenlenmiş bir yol ve araç sunulur.
 • Araç hızı otomatik olarak ayarlanır ve adaylardan sadece direksiyon kullanarak sağ şeritte stabil bir şekilde seyretmeleri beklenir. Koordinasyon testinin amacı, sürücülerin belirli bir görev üzerindeyken iskelet sistemiyle sinir sisteminin uyum içinde çalışıp çalışmadığını anlamaktır.
 • Testin denemesi genellikle 2 dakika sürerken, asıl test yaklaşık 6 dakika kadar devam eder. Testin değerlendirme kriteri puanı, yaşa bağlı olarak değişse de genellikle ortalama 30-40 puan arasındadır. Bu puanlar, sürücülerin koordinasyon yeteneklerini değerlendirmek için kullanılır. Koordinasyon testinin gerçek hayattaki kazanımı ise oldukça önemlidir.
 • Sürücülerin el-göz koordinasyonlarının iyi olması, araçlarının kayma tehlikesi olduğu durumlarda direksiyon hakimiyetlerini daha kolay toparlayabilmelerini sağlar. Bu da kazaları önlemek ve sürücülerin güvenliğini artırmak için önemli bir faktördür.

4. HIZ MESAFE TAHMİNİ TESTİ

 • Psikoteknik Belgesi testleri içinde dördüncü sırada yer alan test; Bu testte adayların karşısına hedefe doğru ilerleyen bir ok işareti gelir. Okun bir noktada kaybolması ve daha sonra aynı hızda devam ettiği varsayılarak, kaybolduktan sonra okun hedefe varacağı süreyi tahmin etmeleri ve bu süreyi bir butona basarak işaretlemeleri istenir.
 • Testin amacı, sürücülerin hız mesafesi tahminlerine dayanarak araç kullanma eğilimlerini belirlemektir. Deneme aşamasında 3 adet örnek verilirken, asıl test yaklaşık 5 dakika sürer.
 • Testin norm değeri yaşa göre değişiklik gösterir ancak genellikle ortalama 55-65 arasındadır. Hız Mesafe Tahmini testinin gerçek hayattaki faydası, aktif trafikte araç kullanan sürücülerin riskli araç kullanmaktan kaçınmasına yardımcı olarak sürücü hatalarından kaynaklanan oranı düşürebilir (%87.1).

5. ÇARPIŞMA TAHMİNİ TESTİ

 • Psikoteknik Belgesi testleri içinde beşinci sırada yer alan test; Bu testte adayların karşısına birbirlerine doğru yaklaşan 2 tane yuvarlak şekil gelir. Bu şekiller belirli bir noktada kaybolur ve adaylardan, kaybolan dairelerin ne zaman ve ekranda nerede çarpışacağını tahmin ederek çarpışma noktasını işaretlemeleri istenir.
 • Testin amacı, sürücülerin araç kullanırken çok sayıda uyarıcıya maruz kalması ve bu uyarıcıların bir araya gelmesinin karar mekanizmasını zorlaştırabileceği durumda sürücünün doğru kararı verip veremediğini ölçmektir. Deneme aşamasında 3 adet örnek verilirken, asıl test 4-6 dakika sürer. Testin norm değeri iki farklı değişken üzerinden incelenir: yer ve zaman.
 • Yer değişkeninin normu yaşa göre değişiklik gösterir ancak genellikle 35-50 arasındadır. Zaman değişkeninin norm ortalaması ise 100-120 arasındadır. Çarpışma Tahmini testinin gerçek hayattaki faydası, aktif trafik anında meydana gelebilecek ani durumlarda ve karşı taraftaki sürücüden gelen hatalı manevralara karşı doğru kararı vererek zararları önlemeye yardımcı olabilir.

6. GERÇEK TRAFİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞ TESTİ

 • Psikoteknik Belgesi Testleri, Bu testte adayların karşısına 1999 yılında Ankara’da çekilmiş gerçek trafik görüntüleri gelir. Görüntülerde bazı sürücü hataları veya ihlaller bulunabilir. Adaylardan istenilen, hata yapan aracı gördüklerinde parmaklarını bir butona basılı tutmaları ve hata sona erdiğinde butondan ellerini çekmeleridir.
 • Bu testin amacı, aktif trafikte uzun süre zaman geçiren sürücülerin yapılan hatalara karşı ne kadar dikkatli olduklarını anlamaktır. Deneme aşamasında 3 adet örnek verilirken, asıl test 6-8 dakika sürer. Testin norm değeri toplam hata içi basma değerine bakılarak belirlenir ve yaşa göre değişebilir, ancak genellikle 30.000-35.000 arasında bir ortalama bulunur.
 • Gerçek Trafiğe İlişkin Görüş testinin gerçek hayattaki faydası ise, aktif trafikteki hatalara karşı farkındalığımız arttıkça riskin azalabileceği şeklinde değerlendirilebilir.

7. SEÇİCİ DİKKAT TESTİ

 • Psikoteknik Belgesi testleri içinde yedinci sırada yer alan test; Bu testte adayların karşısına üst kısımda 3, alt kısımda 3 olmak üzere toplamda 6 trafik işareti gelir. Adaylardan istenilen, öncelikle bu 6 işaretten hangilerinin aynı olduğunu bulmaları ve daha sonra aynı olan 2 trafik levhasının ortak noktasında bulunan kesişimi gösterdikleri kareyi bulmalarıdır.
 • Bu kareye kalemle veya parmakla dokunmaları istenir. Bu testin amacı, karmaşık şekiller arasından belirli şekilleri ayırt ederek, seçici dikkat düzeyini ölçmektir. Deneme aşamasında 4 adet örnek verilirken, asıl test 5-7 dakika civarında sürer. Testin norm değeri doğru yanıt yüzdesine bakılarak belirlenir ve yaşa göre değişebilir, ancak genellikle %60-70 arasında bir ortalama bulunur.
 • Seçici Dikkat testinin gerçek hayattaki faydası ise, aktif trafikte özellikle akşam saatlerinde far ışıklarının nereden geldiğini ayırt etmede önemli bir rol oynayabileceği düşünülür.

8. TEPKİ HIZI TESTİ

 • Psikoteknik Belgesi testleri içinde sekizinci sırada yer alan test; Bu testte adayların karşısına yeşil ve kırmızı renkte daireler ve kareler gelir. Yeşil renkteki daireler sağ tarafta göründüğünde, sağ eliyle sağ düğmeye, sol eliyle sol düğmeye basmaları istenir.
 • Yeşil kare sağ tarafta göründüğünde ise sağ ayakla sağ pedala, sol ayakla sol pedala basmaları beklenir. Kırmızı renkteki daire ve karelerde ise hiçbir tuşa basmamaları istenir. Testin amacı, sürücülerin her seferinde farklı gelen uyaranlara dikkat dağılmadan hızlı ve doğru tepkiyi verebilip veremediğini ölçmektir.
 • Deneme aşamasında 3 örnek verilirken, asıl test 7-9 dakika civarında sürer. Tepki Hızı testinin norm değeri el ve ayak için ayrı ayrı incelenir. Yaşa göre değişiklik gösterse de, el için ortalama 1200-1400 arası, ayak için ise ortalama 1300-1500 arası değerlendirilebilir.
 • Bu testin gerçek hayattaki kazanımı ise, gerçek trafik ortamında karşılaşılan ani durumlarda doğru bir tepki verme becerisini değerlendirerek sürücünün kontrolünü anlamak olarak öne çıkar.
Psikoteknik Belgesi Testleri
Psikoteknik Belgesi Testleri

9. GÖRSEL ALGI VE BELLEK TESTİ

 • Psikoteknik Belgesi testleri içinde dokuzuncu sırada yer alan test; Bu testte adaylara öncelikle trafikte çekilmiş belirli görüntüler gösterilir.
 • Görüntüler 2 saniye sonra kaybolur ve yerine şıklar gelir. Adaylardan istenen, resim ekrandan kaybolduktan sonra 15 saniye içinde şıkları işaretleyerek ekranda gözüken devam butonuna basmalarıdır. Testin amacı, sürücülerin görsel hafızalarını ölçerek, yer-yön bilgileri gibi faktörlerin anlaşılmaya çalışılmasıdır.
 • Deneme aşamasında 2 örnek verilirken, asıl test 6-8 dakika civarında sürer. Görsel Algı ve Bellek testinin norm değeri olarak doğru yanıt yüzdesi ve yanlış yanıt yüzdesi incelenir. Bu norm değerleri yaşa göre değişse de, doğru yanıt için norm değeri 55-65 arasıyken, yanlış yanıt yüzdesi 35-45 arası olarak belirlenebilir.
 • Bu testin gerçek hayattaki kazanımı ise, birçok uyarıcıya maruz kaldığımız trafik ortamında görsel sürekliliğin iyi olması sayesinde, öğrenilen ve uzun süreli belleğe kaydedilen yolları hatırlayarak, nerede ne gibi risklerle karşılaşabileceğimizi bilerek riski azaltmamıza yardımcı olmasıdır.

10. ÇEVRESEL GÖRÜŞ TESTİ

 • Psikoteknik Belgesi Testleri, Bu testte adaylara 2 farklı görev verilir. İlk görevde, ekranda farklı renkte daireler ve üçgenler görünür ve adaylardan, basılı olan dairenin rengiyle aynı renkteki üçgene dokunmaları istenir. İkinci görevde ise, 1. görevi yaparken yan tarafta bulunan panellerden geçen kırmızı ikili oklar vardır.
 • Adaylardan, oklar sağdan geçiyorsa sağ ayakla sağ, sol taraftan geçiyorsa sol ayakla sol pedala basmaları beklenir. Testin amacı, sürücülerin trafikteyken etraflarından gelebilecek tehlikelere ne kadar dikkatli olduklarını gözlemlemektir.
 • Deneme aşamasında 3 örnek verilirken, asıl test 6-8 dakika civarında sürer. Çevresel Görüş testinin norm değeri olarak “Ekran Doğru Yanıt Yüzdesi” ve “Panel Doğru Yanıt Yüzdesi” incelenir. Ekran için norm değeri 85-95 arası, panel için ise 20-30 arasındadır.
 • Bu testin gerçek hayattaki kazanımı ise, gerçek trafik ortamında genellikle önümüze odaklandığımız için çevremizden gelen uyarıcıları fark etmememize sebep olabilir. Ancak bireyin çevresel görüşü ne kadar iyi ise, çevreden gelen uyarıcıları da daha iyi fark edeceği düşünülmektedir.

11. GÖRSEL SÜREKLİLİK TESTİ

 • Psikoteknik Belgesi testleri içinde onbirinci sırada yer alan test; Görsel Süreklilik, bireylerin görsel algılama hızı, konsantrasyon, görsel süreklilik ve görsel takip becerilerini ölçen bir testtir. Diğer adıyla Labirent Testi olarak da bilinen bu test, bir daire içine yerleştirilmiş 9 farklı karmaşık yolun bulunduğu bir testtir.
 • Adaylardan her iki eliyle aynı anda 2 farklı düğmeye basmaları istenir. Başlangıç noktasından yolu görsel olarak takip edip çıkış noktasını bulmaları, ardından ellerini butonlardan çekip belirtilen numaralara dokunmaları beklenir.
 • Ancak herhangi bir düğmeye basılı tutma durumunda, yollar kaybolur ve sadece numaralara dokunmak için görseller kalır.
 • Testin amacı, sürücülerin sabit ve karmaşık görselleri, görsel yanılsama olmadan yeterli bir süre takip edip edemediğini ölçmektir. Test yaklaşık olarak 7 dakika sürmektedir.
 • Görsel Süreklilik Testi’nin gerçek hayattaki kazanımı ise, gerçek trafik ortamında diğer sürücüleri ve yolu ne kadar iyi takip ederlerse, kaza risklerinin o kadar azalacağı söylenebilir.

12. KİŞİLİK TESTİ

 • Psikoteknik Belgesi Testleri, Kişilik Testi, kişiliği psikolojik boyutta ölçen test türlerinden biridir. Bu testte, üst kısımda “Hiç Tarif Etmiyor – Çok İyi Tarif Ediyor” arasında 5 seçenek bulunan bir bölüm ve altında soruların yer aldığı bir kısım bulunmaktadır.
 • Adaylar, soruları kendilerine uygun ve dürüst bir şekilde cevaplandırarak her sayfa sonunda “devam” tuşuna basarak yeni sayfaya geçer ve soruları yanıtlar. Toplamda 33 soru kişilik testini, 7 soru ise trafikle ilgili kişilik sorularını içerir ve adaylar, toplamda 40 soruyu cevaplandırmak zorundadır.
 • Kişilik testinde herhangi bir süre sınırlaması olmasına rağmen, ortalama olarak testin tamamlanması 10 dakika sürmektedir. Bu testin amacı, dikkat, refleks, koordinasyon gibi fiziksel yeteneklerin ölçüldüğü önceki testlerin ardından bireyin psikolojik durumunu anlamayı hedefler.
 • Bu kısım aynı zamanda Psikoteknik Değerlendirme testinin önemli bir boyutunu oluşturur. Kişilik Testi, insan psikolojisinin her durumun başlangıcı olduğunu hatırlatır.
 • Bireyin psikolojik durumu ne kadar sağlıklı ve dengeliyse, sürücülük gibi hayatın her alanında başarılı olma olasılığı da o kadar yüksektir.

Psikoteknik Belgesi Nereden Alınır?

Psikoteknik Belgesi Testleri, Psikoteknik Belgesi fiyatları her yıl değişmektedir. 2024 Psikoteknik Belgesi fiyatı için lütfen danışmanlarımız ile +90 216 493 6 493 numaramızdan bilgi talep ediniz.

Sağlık Bakanlığı denetimindeki kurumumuz psikoteknik belgesi verme yetkisine sahiptir. Siz değerli adaylarımızı kurumumuza ziyaret etmeye davet ediyoruz.

1 Saatte Psikoteknik Belgesi Alabilirsiniz.
Psikoteknik Belgesi Testleri, 1 Saatte Psikoteknik Belgesi Alın

Psikoteknik Belgesi Testleri, Pendik Denge Psikoteknik Merkezi sayesinde 1 saatte Psikoteknik Belgesi alabilirsiniz. Güncel fiyatlar ve randevu talepleriniz için lütfen Danışmanlarımızdan bilgi isteyiniz. Psikoteknik Merkezimizden detaylı bilgiyi alabilirsiniz.

Psikoteknik Belgesi yanında SRC Belgesi ihtiyaçlarınız için SRC Kursumuzdan bilgi talep edebilirsiniz. 1 Ayda SRC Belgesi için SRC Kursumuza müracaat etmenizi tavsiye ederiz. Psikoteknik Belgesi ihtiyaçlarınız için bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

5/5 (1 Review)