Psikoteknik Belgesi Testleri 2023

Psikoteknik Belgesi Testleri 2023

Psikoteknik Belgesi testleri 12 testten oluşmaktadır. Psikoteknik alacak sürücülerin bu testlerden başarılı olması beklenir. Başarılı olma durumları belirli norm değerlerine göre belirlenerek sürücülerin algı, refleks ve muhakeme gibi sürücülük yeteneklerini psikolojik açıdan değerlendirmektedir.

Psikoteknik Belgesi Testleri

Psikoteknik Belgesi Testleri
Psikoteknik Belgesi Testleri

1. SÜREKLİ DİKKAT TESTİ

Psikoteknik Belgesi testleri içerisinde ilk test “Sürekli Dikkat Testi“‘dir.

 • Sürekli Dikkat: Belli bir görev üzerinde ara vermeden odaklanma durumudur.
 • Adaylarımızın karşısına yapısal açıdan benzeyen ancak yön açısından farklı olan şekiller çıkmaktadır. Test esnasında adayların yapması gereken, ekranın üst tarafında yer alan şeklin birebir aynısını aşağıdaki şekillerden sırayla giderek bulmalarıdır.
 • Sürekli Dikkat testinin amacı; Sürücülerimizin belli bir görev üzerinde ne kadar süre odak noktalarını koruyabildiklerini incelemektir.
 • Sürekli Dikkat testinin süresi 2 dakika 30 saniyedir.
 • Testin norm değeri (değerlendirme kriteri puanı) yaşa bağlı olarak değişse de ortalama 70-80 puan arasındadır.
 • Sürekli Dikkat testinin gerçek hayattaki kazanımını açıklamak istersek; 2021 TÜİK verilerine göre kazaların %87.1’i sürücü kaynaklı hatalardan kaynaklanmaktadır ve dikkat odaklanma süresi arttıkça kaza riskinin azalacağı gözlenebilmektedir.

2. MUHAKEME TESTİ

Psikoteknik Belgesi testleri içerisinde ikinci testi “Muhakeme Testi“‘dir.

 • Muhakeme: Belli bir görev üzerinde ara vermeden odaklanma durumudur.
 • Test esnasında adaylarımızın karşısına yapısal açıdan benzeyen ancak yön açısından farklı olan şekiller çıkmaktadır. Adayların yapması gereken, ekranın üst tarafında yer alan şeklin birebir aynısını aşağıdaki şekillerden sırayla giderek bulmalarıdır.
 • Muhakeme testinin amacı; Sürücülerimizin belli bir görev üzerinde ne kadar süre odak noktalarını koruyabildiklerini incelemektir.
 • Muhakeme Testinin süresi 2 dakika 30 saniyedir.
 • Testin norm değeri (değerlendirme kriteri puanı) yaşa bağlı olarak değişse de ortalama 70-80 puan arasındadır.
 • Muhakeme testinin gerçek hayattaki kazanımını açıklamak istersek; 2021 TÜİK verilerine göre kazaların %87.1’i sürücü kaynaklı hatalardan kaynaklanmaktadır ve muhakeme yeteneğinin artmasıyla kaza riskinin azalacağı gözlenebilmektedir.

3. KOORDİNASYON TESTİ

Psikoteknik Belgesi testleri içerisinde üçüncü testi “Koordinasyon Testi“‘dir.

 • Koordinasyon: Amaca yönelik bir hareketle iskeletle kasları ile merkezi sinir sisteminin uyum içinde çalışması durumudur.
 • Test esnasında adaylarımızın karşısına simülasyon şeklinde düzenlenmiş bir yol ve araç gelmektedir. Bu aracın hızı bilgisayar tarafından otomatik ayarlanmaktadır, ve adaylardan beklenen sadece direksiyonu kullanarak sağ şeritte stabil bir şekilde kalmalarıdır.
 • Koordinasyon testinin amacı; Sürücülerimizin belli bir görev üzerindeyken iskelet sistemiyle sinir sisteminin uyum içinde çalışıp çalışmayacağını anlamaktır.
 • Testin denemesi 2 dakika, asıl testi ise 6 dakika civarı sürmektedir.
 • Koordinasyon testinin norm değeri (değerlendirme kriteri puanı) 3 farklı değişken üzerinden incelenmektedir, ve yaşa bağlı olarak değişse de ortalama 30-40 puan arasındadır.
 • Koordinasyon testinin gerçek hayattaki kazanımı ise; Sürücülerin el-göz koordinasyonları iyi olduğunda, araçlarının kayma tehlikesi olduğu durumlarda direksiyon hakimiyetlerini daha kolay toparlayabilmeleridir.

4. HIZ MESAFE TAHMİNİ TESTİ

Psikoteknik Belgesi testleri içerisinde dördüncü testi “Hız Mesafe Tahmini Testi“‘dir.

 • Hız Mesafe Tahmini testinde adaylarımızın karşısına hedefe doğru ilerleyen bir ok işareti gelmektedir. Hedefe doğru giderken herhangi bir yerde kaybolan ok işaretinin, kaybolduktan sonra aynı hızda devam ettiği düşünülerek, kaybolan okun hedefe geldiği süreyi tahmin edip butonlardan bir tanesine basılmasının istenildiği testtir.
 • Hız Mesafe Tahmini testinin amacı; Sürücünün hız mesafe tahmin testi sonuçlarına dayanarak, temkinli veya riskli araç kullanma eğilimini belirlemektir.
 • Hız Mesafe Tahmini testinin denemesi 3 adet verilip, asıl testi ise 5 dakika civarı sürmektedir.
 • Hız Mesafe Tahmini testinin norm değeri yaşa göre değişiklik gösterse de, ortalaması 55-65 arasıdır.
 • Hız Mesafe Tahmini testinin gerçek hayattaki kazanımı ise; Özellikle aktif trafikte araç kullanan sürücülerin riskli araç kullanmamasına katkıda bulunarak, sürücü hatalarından kaynaklanan %87.1’lik oranı düşürebilir.

5. ÇARPIŞMA TAHMİNİ TESTİ

Psikoteknik Belgesi testleri içerisinde beşinci testi “Çarpışma Tahmini Testi“‘dir.

 • Çarpışma Tahmini testinde adaylarımızın karşısına birbirlerine doğru yaklaşan 2 tane yuvarlak şekil gelmektedir. Bu şekiller, Hız Mesafe Tahmini Testinde olduğu gibi herhangi bir yerde kaybolmaktadır, ve adaylardan istenilen kaybolan dairelerin ne zaman ve ekranın neresinde çarpışacağını bilip, çarpışma noktasını kalemle ya da parmaklarıyla işaretlemeleri istenmektedir.
 • Çarpışma Tahmini testinin amacı; Sürücülerimizin araç kullanırken çok fazla uyarıcıya maruz kalması ve bu uyarıcıların bir araya gelmesinin karar mekanizmasını zorlaştırabilmesidir. Testin ana amacı, fazla uyarıcı varken sürücünün doğru kararı verip veremeyeceğini ölçmektir.
 • Çarpışma Tahmini testinin denemesi 3 adet verilip, asıl testi ise 4-6 dakika civarı sürmektedir.
 • Çarpışma Tahmini testinin norm değeri iki farklı norm değerine bakılır; bu değerlerden bir tanesi yeri, diğeri ise zamanıdır. Yaşa göre değişiklik gösteren yeri değişkeninin normu 35-50 arasıdır, zaman değişkeninin norm ortalaması ise 100-120 arasındadır.
 • Çarpışma Tahmini testinin gerçek hayattaki kazanımı ise; Aktif trafik anındayken ani oluşabilecek ve karşı taraftaki sürücüden gelen bir hatada doğru kararı verip zararlardan korunmayı sağlamaktadır.

6. GERÇEK TRAFİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞ TESTİ

Psikoteknik Belgesi testleri içerisinde altıncı testi “Gerçek Trafiğe İlişkin Görüş Testi“‘dir.

 • Gerçek Trafiğe İlişkin Görüş testinde adaylarımızın karşısına 1999 yılında Ankara’da çekilmiş gerçek trafik görüntüleri gelmektedir. Bu görüntülerin bazılarında sürücülerden kaynaklanan hata veya ihlaller bulunmaktadır. Adaylarımızdan istenen; bu görüntülerde hata yapan aracı gördükleri zaman parmaklarını bir tanesiyle butonlardan birine basılı tutup, hata bittikten sonra ise ellerini butondan çekmeleridir.
 • Gerçek Trafiğe İlişkin Görüş testinin amacı; Aktif trafikte genellikle uzun süre zaman geçiren sürücülerimizin yapılan hatalara karşı ne kadar dikkat ettiğini anlamaktır.
 • Gerçek Trafiğe İlişkin Görüş testinin denemesi 3 adet verilip, asıl testi ise 6-8 dakika civarı sürmektedir.
 • Gerçek Trafiğe İlişkin Görüş testinin norm değeri olarak toplam hata içi basma değerine bakılır; bu değerin normu yaşa göre değişiklik gösterse de ortalaması 30.000-35.000 arasındadır.
 • Gerçek Trafiğe İlişkin Görüş testinin gerçek hayattaki kazanımı ise; Aktif trafikte hataların ne kadar farkında olursak, riskin o kadar azalacağını söylemek doğru olabilir.

7. SEÇİCİ DİKKAT TESTİ

Psikoteknik Belgesi testleri içerisinde yedinci testi “Seçici Dikkat Testi“‘dir.

 • Seçici dikkat, insanın belirli bir anda yer alan olaylardan, birkaç uyarıcıya yönelmesini ve diğer uyarıcıları dışarda bırakmasını ifade eder.
 • Seçici Dikkat testinde adaylarımızın karşısına; üst kısımda 3, alt kısımda 3 olmak üzere toplam 6 trafik işareti gelmektedir. Adaylardan istenen; önce bu 6 işaretten hangilerinin aynı olduğunu bulup daha sonra ise aynı olan 2 trafik levhasının ortak noktasında bulunan kesişim gösterdikleri kareyi bulmaları ve o kareye kalemle veya parmakla dokunmalarıdır.
 • Seçici Dikkat testinin amacı; karmaşık şekiller arasından belirli şekilleri ayrıştırması istenerek, seçici dikkat düzeyi ölçülür.
 • Seçici Dikkat testinin denemesi 4 adet verilip, asıl testi ise 5-7 dakika civarı sürmektedir.
 • Seçici Dikkat testinin norm değeri olarak doğru yanıt yüzdesine bakılır; bu değerin normu yaşa göre değişiklik gösterse de ortalaması %60-70 arasındadır.
 • Seçici Dikkat testinin gerçek hayattaki kazanımı ise; Aktif trafik anındayken özellikle akşam saatlerinde far ışıklarının nereden geldiğini ayırt etme noktasında önemli bir rol oynayabileceği düşünülmektedir.

8. TEPKİ HIZI TESTİ

Psikoteknik Belgesi testleri içerisinde sekizinci testi “Tepki Hızı Testi“‘dir.

 • Tepki hızı, bireylerin belli bir veya birden fazla uyarıcıya tepki vermesi gerektiği durumlarda, tepkinin ne zaman verildiğidir.
 • Tepki Hızı testinde adaylarımızın karşısına; yeşil ve kırmızı renkte daire ve kareler gelmektedir. Yeşil renkteki daireler sağda görünürse; sağ eliyle sağ, sol eliyle sol düğmeye basmaları istenirken, yeşil kare sağda görünürse sağ ayakla sağ pedala, sol ayakla sol pedala basmaları beklenmektedir. Kırmızı renkteki daire ve karelerde ise hiçbir tuşa basmamaları istenir.
 • Tepki Hızı testinin amacı; sürücülerin her seferinde farklı gelen uyaranlara dikkatleri dağılmadan hızlı ve doğru tepkiyi verebilip veremediğini anlamaktır.
 • Tepki Hızı testinin denemesi 3 adet verilirken, asıl testi 7-9 dakika civarı sürmektedir.
 • Tepki Hızı testinin norm değeri, el ve ayak için ayrı ayrı incelenir. Yaşa göre değişiklik gösterse de el için ortalama 1200-1400 arası, ayak için ise ortalama 1300-1500 arası olarak değerlendirilebilir.
 • Tepki Hızı testinin gerçek hayattaki kazanımı ise; gerçek trafik ortamında karşılaşılan ani durumlarda, doğru bir tepki verme becerisini değerlendirerek sürücünün kontrolünü anlamak olarak öne çıkar.

9. GÖRSEL ALGI VE BELLEK TESTİ

Psikoteknik Belgesi testleri içerisinde dokuzuncu testi “Görsel Algı ve Bellek Testi“‘dir.

 • Görsel Algı ve Bellek, bireylerin gördükleri bir veya daha çok uyarıcıyı akılda tutup kısa süreli veya uzun süreli belleğe atabilme durumudur.
 • Görsel Algı ve Bellek testinde adaylarımızın karşısına; öncelikle trafikte çekilmiş belli görüntüler gelecektir. Bu görüntüler 2 saniye sonrasında kaybolacak ve yerine şıklar gelecektir. Adaylardan istenen, resim ekrandan kaybolduktan sonra 15 saniye içerisinde şıkları işaretleyerek ekranda gözüken devam butonuna basmalarıdır.
 • Görsel Algı ve Bellek testinin amacı; sürücülerin görsel hafızalarını ölçerek, yer yön bilgileri gibi faktörlerin anlaşılmaya çalışılmasıdır.
 • Görsel Algı ve Bellek testinin denemesi 2 adet verilirken, asıl testi 6-8 dakika civarı sürmektedir.
 • Görsel Algı ve Bellek testinin norm değeri olarak 2 farklı değer incelenmekte olup, birincisi doğru yanıt yüzdesi, diğeri ise yanlış yanıt yüzdesidir. Bu norm değerleri yaşa göre değişse de doğru yanıt için norm değeri 55-65 arasıyken, yanlış yanıt yüzdesi 35-45 arası olarak söylenebilir.
 • Görsel Algı ve Bellek testinin gerçek hayattaki kazanımı ise; birçok uyarıcıya maruz kaldığımız trafik ortamında görsel sürekliliğin iyi oluşu, öğrenilen ve uzun süreli belleğe kaydedilen yolları hatırlayarak, nerede ne gibi risklerle karşılaşabileceğimizi bilmemizden kaynaklanan bir risk azalması sağlar.

10. ÇEVRESEL GÖRÜŞ TESTİ

Psikoteknik Belgesi testleri içerisinde onuncu testi “Çevresel Görüş Testi“‘dir.

 • Çevresel Görüş, bireylerin asıl odaklandıkları uyarıcılara ek olarak etraflarındaki farklı uyarıcıları da algılamalarını ifade eder.
 • Çevresel Görüş testinde adaylarımızın karşısına 2 farklı görev çıkmaktadır. İlk görevde, ekranda farklı renkte daireler ve üçgenler görülür ve adaylardan, basılı olan dairenin rengiyle aynı renkteki üçgene dokunmaları istenir. İkinci görevde ise, 1. görevi yaparken yan tarafta bulunan panellerden geçen kırmızı ikili oklar vardır. Adaylardan, oklar sağdan geçiyorsa sağ ayakla sağ, sol taraftan geçiyorsa sol ayakla sol pedala basmaları beklenir.
 • Çevresel Görüş testinin amacı; sürücülerin trafikteyken etraflarından gelebilecek tehlikelere ne kadar dikkatli olduklarını gözlemlemektir.
 • Çevresel Görüş testinin denemesi 3 adet verilirken, asıl testi 6-8 dakika civarı sürmektedir.
 • Çevresel Görüş testinin norm değeri olarak 2 farklı değer incelenir: “Ekran Doğru Yanıt Yüzdesi” ve “Panel Doğru Yanıt Yüzdesi”. Ekran için norm değeri 85-95 arası, panel için ise 20-30 arasındadır.
 • Çevresel Görüş testinin gerçek hayattaki kazanımı ise; gerçek trafik ortamında genellikle önümüze odaklandığımız için çevremizden gelen uyarıcıları fark etmememize sebep olabilir. Ancak bireyin çevresel görüşü ne kadar iyi ise, çevreden gelen uyarıcıları da daha iyi fark edeceği düşünülmektedir.

11. GÖRSEL SÜREKLİLİK TESTİ

Psikoteknik Belgesi testleri içerisinde on birinci testi “Görsel Süreklilik Testi“‘dir.

 • Görsel Süreklilik, bireylerin görsel algılama hızı, konsantrasyon, görsel süreklilik ve görsel takip becerilerini ölçen bir testtir.
 • Görsel Süreklilik testi, diğer adıyla Labirent Testi, bir daire içine yerleştirilmiş 9 farklı karmaşık yolun bulunduğu bir testtir.
 • Görsel Süreklilik Testi uygulanışı: Adaylardan her iki eliyle aynı anda 2 farklı düğmeye basmaları istenir. Ok işareti ile belirlenmiş başlangıç noktasından yolu görsel olarak takip edip çıkış noktasını bulmaları, ardından ellerini butonlardan çekip belirtilen numaralara dokunmaları beklenir. Ancak herhangi bir düğmeye basılı tutma durumunda, yollar kaybolur ve sadece numaralara dokunmak için görseller kalır.
 • Görsel Süreklilik Testi’nin amacı; sürücülerin sabit ve karmaşık görselleri, görsel yanılsama olmadan yeterli bir süre takip edip edemediğini ölçmektir.
 • Görsel Süreklilik Testi ortalama olarak 7 dakika sürmektedir.
 • Görsel Süreklilik Testi’nin gerçek hayattaki kazanımı; gerçek trafik ortamında diğer sürücüleri ve yolu ne kadar iyi takip ederlerse, kaza risklerinin o kadar azalacağı söylenebilir.

12. KİŞİLİK TESTİ

Psikoteknik Belgesi testleri içerisinde on ikinci ve son testi “Kişilik Testi“‘dir.

 • Kişilik Testi, kişiliği psikolojik boyutta ölçen test türlerinden biridir.
 • Testte, üst kısımda “Hiç Tarif Etmiyor – Çok İyi Tarif Ediyor” arasında 5 seçenek bulunan bir bölüm ve altında soruların yer aldığı bir kısım bulunmaktadır.
 • Adaylar, soruları kendilerine uygun ve dürüst bir şekilde cevaplandırarak her sayfa sonunda “devam” tuşuna basarak yeni sayfaya geçer ve soruları yanıtlar.
 • Toplamda 33 soru kişilik testini, 7 soru ise trafikle ilgili kişilik sorularını içerir. Adaylar, toplamda 40 soruyu cevaplandırmak zorundadır.
 • Kişilik testinde herhangi bir süre sınırlaması olmamasına rağmen, ortalama olarak testin tamamlanması 10 dakika sürmektedir.
 • Kişilik testinin amacı, dikkat, refleks, koordinasyon gibi fiziksel yeteneklerin ölçüldüğü önceki testlerin ardından bireyin psikolojik durumunu anlamayı hedefler. Bu kısım aynı zamanda Psikoteknik Değerlendirme testinin önemli bir boyutunu oluşturur.
 • Kişilik Testi bize, insan psikolojisinin her durumun başlangıcı olduğunu hatırlatır. Bireyin psikolojik durumu ne kadar sağlıklı ve dengeliyse, sürücülük gibi hayatın her alanında başarılı olma olasılığı da o kadar yüksektir.
Psikoteknik Belgesi Testleri
Psikoteknik Belgesi Testleri

Psikoteknik Belgesi Testleri, Psikoteknik cihazından testleriniz başlamadan önce her test öncesi sizleri bilgilendiren bir yönerge bulunmaktadır. Psikoteknik Belgesi Testleri yönergeleri her test öncesi sizlere adımları ve yapacağınız işlemleri açıklamaktadır. Psikoteknik Belgesi Testleri yazımızda sizlere bu yönergelerden özetler hazırladık ve özellikle gireceğiniz Psikoteknik Belgesi Testlerinin amacı, tanımı ve kazanımı hakkında bilgiler verdik. Umarız, Psikoteknik Belgesi Testleri yazımız teste girmeden veya test sonrası elde edilen kazanımlar hakkında sizlere bilgiler vermiştir.

Psikoteknik fiyatları her yıl değişiklik göstermektedir. Merkezimizden detaylı bilgiyi alabilirsiniz.

1 Ayda SRC Belgesi için SRC Kursumuza müracaat etmenizi tavsiye ederiz. Psikoteknik Belgesi ihtiyaçlarınız için bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

5/5 (1 Review)